Usluge

Potpisom ovlaštenja za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dajete nam ovlast za:

Identifikacija i analiza rizika

Identifikacija i analiza rizika
 • utvrđivanje rizika kojima ste izloženi i koji ugrožavaju Vaše poslovanje
 • izrada prijedloga za optimalno osigurateljno pokriće te načina  osiguranja

Revizija polica osiguranja

Revizija polica osiguranja
 • analiza važećih polica osiguranja
 • izrada prijedloga i preporuka radi postizanja kvalitetnijeg osigurateljnog pokrića u skladu s Vašim stvarnim potrebama

Ugovaranje osiguranja

Ugovaranje osiguranja
 • priprema dokumentacije i pregovaranje s osigurateljima radi izrade ponuda osiguranja
 • analiza ponuda i izbor najbolje ponude u odnosu na osigurateljno pokriće, gdje najbolje znači najpovoljnije s obzirom na premiju, ali i uvjete osiguranja koji su sastavni dio ugovora o osiguranju
 • kontrola izdanih polica osiguranja i njihova administracija
 • briga o istecima polica osiguranja i njihovoj pravovremenoj obnovi

Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva

Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva
 • prijava štetnog događaja osiguratelju
 • sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz procjenu štete i rješavanje odštetnog zahtjeva
 • briga o optimalnoj i ekspeditivnoj likvidaciji odštetnog zahtjeva, odnosno naknadi štete