Broker u osiguranju
i reosiguranju

sa stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom u analizi i procjeni rizika te ugovaranju optimalnog pokrića za klijenta.

Ukoliko nas ovlastite za posredovanje u osiguranju i reosiguranju pružate nam mogućnost za:

Identifikaciju i analizu rizika

  • utvrđivanje rizika kojima ste izloženi i koji ugrožavaju Vaše poslovanje
  • izrada prijedloga za optimalno osigurateljno pokriće te načina osiguranja

Reviziju polica osiguranja

  • analiza važećih polica osiguranja
  • izrada prijedloga i preporuka radi postizanja kvalitetnijeg osigurateljnog pokrića u skladu s Vašim stvarnim potrebama

Ugovaranje osiguranja

  • analiza ponuda i izbor najbolje ponude u odnosu na osigurateljno pokriće, gdje najbolje znači najpovoljnije s obzirom na premiju, ali i uvjete osiguranja koji su sastavni dio ugovora o osiguranju

Pomoć pri rješavanju odštetnih zahtjeva

  • prijava štetnog događaja osiguratelju
  • sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz procjenu štete i rješavanje odštetnog zahtjeva
25
Godina iskustva
300
Zadovoljnh klijenata
3500
Sklopljenih ugovora

Zašto angažirati baš nas?

Zastupamo interese svojih klijenata, a ne osiguravajućih kuća

Naša Vizija.

Naš pristup se najprije temelji na razumijevanju poslovanja i rizika koji su povezani s poslovanjem naših klijenata.

Naša Misija.

Na temelju razumijevanja poslovanja određujemo težišta naših pregleda i preporuka, kako bismo bili što više učinkoviti.

Naš cilj.

Cilj nam je zajedno s klijentom održati njegov poslovni proces i pomoći mu svojim 20 godišnjim iskustvom u razumijevanju osigurateljnih uvjeta i pokrića.